Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

20.11.2019 ISLAB laboratoriotiedote 35/2019: F -BaktVIP ja F -EHECVTx –tutkimuksen PCR-menetelmä, sisältö ja näyteputki muuttuvat 26.11.2019

Tutkimus
F -BaktVIP 21088 F -Bakteeri, viljely ja nukleiinihappo (kval) ulosteesta
F -EHECVTx 54292 F -EHEC -viljely ja toksiininosoitus
Asia
F -BaktVIP ja F –EHECVTx –tutkimuksia tekevä alihankintalaboratorio (Huslab) tiedottaa muutoksista mene-telmässä ja näyteputkissa. 26.11.2019 alkaen ulostenäyte lähetetään Huslabiin yhdessä eNat-putkessa (Co-pan) ja yhdessä geelikuljetusputkessa. kts liite.

ISLAB laboratoriotiedote 35/2019