Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

20.12.2019 ISLAB Laboratoriotiedote 47/2019: Immunosuppressiivisten lääkeaineiden siklosporiini A sekä takrolimuusi, uudet massaspektrometriset määritysmenetelmät otetaan käyttöön 20.1.2020

ISLABissa itse tehtävien immunokemiallisten siklosporiini A (B -CyA, 3606) ja takrolimuusi (B -Tacro, 4360)
menetelmien rinnalle otetaan käyttöön HUSLABista alihankintana ostettavat nestekromatografiamassaspektrometrisella
(LC-MS/MS) menetelmällä tehtävät määritykset B -CyA-MS (21262) sekä B -TacroMS
(21622). Ks liite.

Laboratoriotiedote 47/2019