Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

HUSLAB ja ISLAB tiivistävät yhteistyötään

HUSLABin ja ISLABin yhteistoimintasopimus turvaa laadukkaiden laboratoriopalveluiden saatavuutta.


HUS Helsingin yliopistollinen sairaala ja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) ovat solmineet 17.6.2019 yhteistoimintasopimuksen laboratoriopalveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Sopimuksen tavoitteena on parantaa laadukkaiden laboratoriopalveluiden saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta.

Sopimuksen tarkoituksena on hyödyntää sopijapuolten asiantuntemusta ja resursseja tehokkaalla tavalla, varmistaa laboratoriodiagnostiikkaan vaadittava erityisosaaminen ja sen kehittyminen sekä edistää uusien laboratoriotutkimusmenetelmien käyttöönottoa potilashoitoa edistävästi. Sopijapuolten tarkoituksena on edelleen turvata laboratoriopalveluiden jatkuvuus poikkeusoloissa.

HUSLABin ja ISLABin yhteistyön syventämisellä hyödynnetään se, että julkisin varoin rahoitetut laboratorioresurssit toimivat mahdollisimman tehokkaasti. Menojen kasvua hillitään vahvalla yhteistyöllä ja ohjauksella.

Ratkaisuja tulevaisuuteen

Valtakunnallisen väestönmuutoksen seurauksena kuntien verotulot vähenevät, kun työikäinen väestö vähenee. Samanaikaisesti palveluverkon ylläpito reuna-alueilla on kalliimpaa, kun palvelupisteitä kohti on yhä vähemmän asiakkaita. Lisäksi muuttunut väestön ikärakenne kohdistaa paineita muuhun sairaanhoitoon, mikä osaltaan korostaa diagnostiikan roolia ja nopean ja tarkan diagnostiikan tarvetta.

HUSLABin ja ISLABin yhteistoiminnan kautta vastataan toimintaympäristön ja toimijakentän muutoksiin vakauttamalla omaa toimintaa. Samalla luodaan riittävä kyvykkyys vastata uuden sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Osana yhteistoimintaa suunnitellaan myös yhteistä riskienhallintaa laboratoriotoimintojen osalta.

HUSLAB ja ISLAB käynnistivät yhteistoimintaselvityksen helmikuussa 2019. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa, millä laboratoriotoiminnan alueilla yhteistoiminta toisi eniten hyötyjä ja millä tavalla yhteistoiminta voitaisiin käynnistää. Selvitysten tulosten perusteella yhteistoiminnalle on erinomaiset mahdollisuudet. Yhteistoimintasopimus mahdollistaa laajan yhteisen työskentelyn ja tarjoaa mahdollisuuden syventää sitä erillisen sopimisen kautta.

HUS haluaa tiivistää yhteistoimintaa ISLABIN kanssa ja sen myötä vahvistaa asemaansa Suomen johtavana vaativan erikoissairaanhoidon toimijana sekä laboratoriopalvelujen tuottajana. HUSLABin toimintatuotot olivat vuonna 2018 yhteensä 188 miljoonaa euroa. HUSLABissa tehdään vuosittain noin 24,5 miljoonaa laboratoriotutkimusta.

ISLABille yhteistyö HUSLABin kanssa mahdollistaa väestömäärältään kasvavan Helsingin yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen laboratoriopalvelujen täysimääräisen hyödyntämisen. Yhteistoiminnan kautta ISLAB pystyy turvaamaan palvelujen tuottamisen ja vaativien erikoisalojen kehittämisen sekä asiantuntijatyövoiman saatavuuden. ISLABilla on yhteisen toiminnan myötä käytössä suurimman yliopistosairaalan huippukoulutus ja tutkimus. ISLABin toimintatuotot olivat vuonna 2018 noin 60,5 miljoonaa euroa, ja laboratoriotutkimusten määrä noin 8,1 miljoonaa.

Lisätiedot:

Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, HUS, puh. 050 427 2468

Merja Miettinen, toimialajohtaja KYS, johtokunnan puheenjohtaja ISLAB, puh. 044 711 3592