Takaisin

Ilmoitus hankintapäätöksestä: GeneXpert lisämoduulit

Päättäjä: Toimitusjohtaja
Päätösnumero: MM2022-03
Liite: Päätöspöytäkirja ja oikaisuvaatimusohje
Nähtävänäpitoaika: 11.1. - 1.2.2022
Lisätiedot: ISLAB/Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio,
kirjaamo(at)islab.fi