Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laborarotiotiedote 41/2021: B-Hb-Fr -tutkimuksen osatutkimus muuttuu 18.11.2021 alkaen

Tutkimus
B -Hemoglobiini, fraktiot, verestä B -Hb-Fr (1564)

Aihe
Alihankintalaboratorio ilmoittaa osatutkimuksen muutoksesta 18.11.2021 alkaen.
B -Hb-Fr -tutkimus koostuu kahdesta osatutkimuksesta, jotka ovat isoelektrinen fokusointi (IEF) ja ioninvaihtokromatografia (HPLC). B -Hb-IEF -tutkimuksessa käytettyjen geelien valmistus on lopetettu, mistä syystä ko. osatutkimus on korvattu kapillaarielektroforeettisella tutkimuksella (B -Hb-Ef). B -HbHPLC -osatutkimus säilyy ennallaan.
Menetelmämuutoksen yhteydessä otetaan käyttöön sähköisesti täytettävät esitietokysymykset.
Katso tiedote.

Laborarotiotiedote 41/2021