Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 04/2022: Transferriinireseptoritutkimuksen tulostaso ja viiteväli muuttuvat 15.2.2022 alkaen

ISLAB Laboratoriotiedote 04/2022: Transferriinireseptoritutkimuksen tulostaso ja viiteväli muuttuvat 15.2.2022 alkaen

Tutkimus
1949 S -TfR, Plasman transferriinireseptori

Asia
Liukoisen transferriinireseptorin menetelmä muuttuu. Uuden (Roche sTfR II) menetelmän herkkyys häiriötekijöille on vähentynyt. Uuden menetelmän tulostaso laskee n. 7 % viitevälin pitoisuusalueella. Viiteväliä korkeammalla pitoisuusalueella tulostaso voi laskea enemmän (Kuva 1). Tutkimuksen aikuisten viitevälit päivittyvät ja erilliset naisten ja miesten viitevälit poistuvat. Lasten viitevälit säilyvät ennallaan.
Näytteen säilytys- ja lähetysohjeet pysyvät ennallaan.

Katso tiedote

ISLAB Laboratoriotiedote 04/2022