Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 10/2018: Immunosuppressiivisten lääkeaineiden sirolimuusi ja everolimuusi uudet,massaspektrometriset määritysmenetelmät otetaan käyttöön 2.5.2018

ISLAB laboratoriotiedote 10/2018: Immunosuppressiivisten lääkeaineiden sirolimuusi ja everolimuusi uudet,massaspektrometriset määritysmenetelmät otetaan käyttöön 2.5.2018.

Tutkimukset
B -SiroMS (21623)
B -Sirolimuusi, massaspektrometrinen

B -EveroMS (21624)
B -Everolimuusi, massaspektrometrinen

Aihe
Alihankintalaboratorio lopettaa immunometrisen B -Sirolimuusi (B -Sirolim, 6086) -tutkimuksen 1.5.2018 ja 2.5.2018 alkaen analysoi kaikki näytteet B -Sirolimuusi, massaspektrometrinen (B -SiroMS, 21623) -menetelmällä.
Alihankintatutkimuksena tehtävän everolimuusi tutkimuksen nimike muuttuu 2.5.2018. Uusi nimike on B -EveroMS (21624). Samalla vanha nimike B -Everoli (20259) poistuu käytöstä.
Mikäli sirolimuusi tai everolimuusi näyte tulee 1.5.2018 jälkeen vanhalla pyynnöllä, ISLAB pyytää tutkimuksen tilaajaa vaihtamaan pyynnön uudelle nimikkeelle.

Ks. tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 10/2018