Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 12/2021: Funktionaalinen APC-resistenssi poistuu P -Trombot -paketista

ISLAB Laboratoriotiedote 12/2021: Funktionaalinen APC-resistenssi poistuu P -Trombot -paketista

Tutkimus
P -Tromboositaipumuksen selvittely
P -Trombot (4025)

Aihe
Alihankintalaboratoriomme on poistanut P –Trombot -paketista osatutkimuksen P –APCres, mutta paketti sisältää edelleen geenitutkimuksen B-FV-D. FV-Leiden-mutaation (R506Q) tutkiminen riittää perinnöllisen APC-resistenssin selvittämisessä eikä erillistä funktionaalista APC-resistenssimittausta tarvita. Tutkimus 4378 P –APCres jää edelleen erikseen tilattavaksi tutkimukseksi epäiltäessä hankinnaista APC-resistenssiä.

Tutkimus
P -APC-resistenssi P -APCres (4378)
Aihe
P-APCres –paketista poistuu osatutkimus B –FV-D. Jatkossa P-APCres (4378) ja B-FV-D (4410) ovat tilattavissa erillisinä tutkimuksina.Tutkimus P-APCres (4378) on tarkoitettu hankinnaisen APC-resistenssin selvittelyyn ja sisältää jatkossa vain funktionaalisen APC-resistenssin mittauksen. Hankinnaista APC-resistenssiä voi esiintyä mm. fosfolipidivasta-aineiden ja maligniteettien yhteydessä. Hankinnainen APC-resistenssi altistaa laskimotukoksille.
Geenitutkimus B -FV-D (4410) säilyy edelleen yksittäin tilattavana. Se on ensisijainen tutkimus FVLeiden-mutaation (R506Q) ja perinnöllisen APC-resistenssin selvittämisessä.

Katso tiedote

ISLAB Laboratoriotiedote 12/2021