Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 17/2016: menetelmä- ja viitearvomuutoksia sekä kuntaliiton nimikkeiden käyttöönotto

Tutkimus
S -Keruloplasmiini S -Kerulo, 2041
Aihe
Seerumin keruloplasmiinin menetelmä- ja viitearvot muuttuvat 16.6.2016.
Viitearvot
Naiset 160 - 450 mg/l
Miehet 150 - 300 mg/l

Tutkimus
S -Adalimumabi S -Adali, 6382
S -Adalimumabi, vasta-aineet S -AdaliAb, 6379
Aihe
Seerumin adalimumabi pitoisuus nimike- ja numero sekä seerumin adalimumabi vasta-ainemäärityksen numero muuttuvat 4.7.2016.
Pakollisiksi kysyttäviksi lisätiedoiksi tulevat:
- Potilaan käyttämä lääke (kauppanimi): [tieto tekstikenttään]
- Diagnoosi, jonka hoitoon lääke käytössä: [tieto tekstikenttään]

Tutkimus
S -Infliksimabi S -Infli, 6381
S -Infliksimabi, vasta-aineet S -InfliAb, 6380
Aihe
Seerumin infliksimabi pitoisuus nimike- ja numero sekä seerumin infliksimabi vastaainemäärityksen numero muuttuvat 4.7.2016.
Pakollisiksi kysyttäviksi lisätiedoiksi tulevat:
- Potilaan käyttämä lääke (kauppanimi): [tieto tekstikenttään]
- Diagnoosi, jonka hoitoon lääke käytössä: [tieto tekstikenttään]

17-2016 Laboratoriotiedote S -Kerulo S -Adali ja S -Infli.pdf