Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 19/2019 Uudet tutkimuspaketit autoimmuunienkefaliittien diagnostiikkaan

Uudet tutkimuspaketit autoimmuunienkefaliittien diagnostiikkaan

Tutkimus / Tutkimukset
 Enkefaliittien immunologiset tutkimukset, vasta-aineet seerumista,  21780 S -AitNeu
Enkefaliittien immunologiset tutkimukset, vasta-aineet aivoselkäydinnesteestä,  21781 Li-AitNeu

S -AitNeu ja Li-AitNeu tutkimuspaketit sisältävät seuraavat vasta-ainemääritykset:
Hu, Ri, ANNA3, Yo, Tr/DNER, myeliini, Ma/Ta, GAD65, amfifysiini, akvaporiini
4, NMDA-reseptori, AMPA-reseptori, GABA-a-reseptori, GABA-b-reseptori,
LGI1, CASPR2, Zic4, DPPX, glysiinireseptori, mGluR1, mGluR5, Rho-
GTPaasin aktivaatioproteiini 26, ITPR1, homer 3, MOG, rekoveriini, neurokondriini,
GluRD2, flotilliini, IgLON5.

Tiedote kokonaisuudessaan