Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 2/2018: Desialotransferriinin (S -CDT) menetelmä- ja viitearvomuutos ja Glutamyylitransferaasi-desialotransferriini-indeksin (GT-CDT-Ind) käyttöönotto

ISLAB laboratoriotiedote 2/2018: Desialotransferriinin (S -CDT) menetelmä- ja viitearvomuutos ja Glutamyylitransferaasi-desialotransferriini-indeksin (GT-CDT-Ind) käyttöönotto

Tutkimukset
S -Desialotransferriini S-CDT (4101)

Aihe
8.1.2018 alkaen Desialotransferriinimääritys tehdään immunonefelometrisella menetelmällä. Samalla viitearvot muuttuvat.

Viitearvot
Kaikki alle 2.5%

Glutamyylitransferaasi-desialotransferriini-indeksi GT-CDT-Ind (50526)

Osatutkimukset: P -GT (4597) ja S -CDT (4101)

Aihe
Otamme 22.1.2018 käyttöön uuden tutkimusnimikkeen GT-CDT-Ind. Tutkimuspyynnöllä GT-CDT-Ind määritetään laskennallisesti P -GT ja S -CDT tuloksista. GT-CDT-Ind = 0.8 x ln(P-GT) + 1.3 x ln(S-CDT).
Vastaamme indeksin lisäksi myös P -GT ja S -CDT arvot.

Viitearvot
Miehet alle 4
Naiset alle 3.5

Ks.tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 2/2018