Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 21/2022: Tuotantokatkos tutkimuksessa B -P2Y12 -reseptorieston seuranta

ISLAB Laboratoriotiedote 21/2022: Tuotantokatkos tutkimuksessa B -P2Y12 -reseptorieston seuranta

Tutkimus
B- P2Y12-reseptorieston seuranta, B -P2Y12 (20644)

Aihe
Alihankintalaboratoriomme on ilmoittanut tuotantokatkoksesta tutkimuksessa B -P2Y12-re-septorieston seuranta. Tuotantokatkos johtuu tilapäisestä tutkimusreagenssin saatavuuson-gelmasta. Tuotantokatkoksen päättymisen ajankohdasta tiedotetaan erikseen.
Mikäli tulosta tarvitaan kiireellisesti, pyydetään harkitsemaan VerifyNow-laitteella tehtävää trombosyyttifunktiotutkimusta (20990 B -TrVeADP). Näytteen huonon säilyvyyden vuoksi ve-rinäyte voidaan tähän tutkimukseen ottaa vain KYS Puijon sairaalassa. Tutkimus ei siis so-vellu hajautettuun näytteenottoon.