Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 28/2022: DOAC lääkkeiden pitoisuusmääritykset keskitetään Puijon laboratorioon Kuopioon 1.9.2022 alkaen

Tutkimukset

P -Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han P -aFXaRiv (6266)
P -Apiksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han P -aFXaApi (6348)
P -Edoksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han P -aFXaEdo (6459)

Aihe

Yllä mainitut DOAC-lääkkeiden plasmapitoisuusmääritykset lopetetaan Mikkelin ja Joensuun 
aluelaboratorioissa 1.9.2022 alkaen tutkimuksien vähäisen kysynnän vuoksi ja tutkimukset
keskitetään Puijon päivystyslaboratorioon Kuopioon. Näyteasia ja määritysmenetelmät pysyvät samana. Näytteiden lähetysohjeet löytyvät ISLABin tutkimusohjekirjasta.

Katso tiedote.

Laboratoriotiedote 28/2022