Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 3/2016: Seerumin estradiolin, kromograniini A:n ja plasman kortisolin menetelmä- ja viitearvomuutos

Seerumin estradiolin, kromograniini A:n ja plasman kortisolin menetelmä- ja viitearvomuutos

Tutkimus
S -Estradioli S -E2, 1366

Aihe
Seerumin estradiolimenetelmä päivittyy uuteen versioon 15.2.2016. Määrityksen tulostaso laskee keskimäärin 15 %. Tutkimuksen viitearvot vaihtuvat. Lapsipotilaiden (prepuberteetti) sekä postmenopausaalisten naisten matalien estradiolipitoisuuksien mittaamiseen tarkoitettu tutkimus S -EstdioL (20823) pysyy ennallaan.

Ks. tiedote

Tutkimus
fS-Kromograniini A fS-CgA, 4504

Aihe
Kromograniini A määrityksen menetelmä ja näytemuoto vaihtuvat. 15.2.2016 otetaan
käyttöön uusi nimike fS-Kromograniini A (fS-CgA, 4504). Samalla vanha nimike fPCgA
(6041) poistuu käytöstä. Tutkimuksen viitearvot vaihtuvat.

Ks. tiedote


Tutkimus
P -Kortisoli P -Korsol, 2128

Aihe
Plasman kortisolimenetelmä päivittyy uuteen versioon 1.3.2016. Määrityksen
tulostaso laskee keskimäärin 20 - 30 %. Uusi tulostaso on kalibroitu IRMM (Institute
for Reference Materials and Measurements) / IFCC (International Federation of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) massaspektrometrisen
referenssimateriaalin tasoa vastaavaksi. Tutkimuksen viitearvot vaihtuvat.

Ks. tiedote

3-2016 Laboratoriotiedote E2 CgA ja Korsol 100216.pdf