Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 3/2017: Kontrollitutkimus vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontaan

Kontrollitutkimus vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontaan

Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulontatutkimuksessa (B-VasSeu2) todetaan ajoittain lievästi poikkeavia aminohappojen ja asyylikarnitiinien pitoisuuksia. Nämä lievästi poikkeavat löydökset ovat aiemmin johtaneet aminohappojen, asyylikarnitiinien ja/tai orgaanisten happojen
jatkotutkimuksiin plasma-, seerumi- ja/tai virtsanäytteistä. Jatkotutkimusten tulos on ollut normaali, mikäli seulonnassa havaittu poikkeama on johtunut tilapäisestä fysiologisesta muutoksesta vastasyntyneellä.

Jatkotutkimukset saattavat olla aikaa vieviä ja hankalia toteuttaa. Seulontakeskuksen (SASKE) kokemuksen mukaan valtaosa lievistä poikkeamista vastasyntyneillä on korjautunut kontrollitutkimuksessa 1-3 viikon iässä, eikä muita jatkotutkimuksia ole ollut tarpeen tehdä. Nyt käyttöön otettavan
kontrollitutkimuksen B -VasSeuK (13873) tarkoituksena on nopeuttaa lievästi poikkeavien seulontatulosten selvittelyä ja vähentää muiden jatkotutkimusten tarvetta.

Tutkimus
B -VasSeuK (13873) B -Vastasyntyneiden aineenvaihduntasairauksien seulonta, kontrolli

Ks. tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 3/2017