Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 3/2018: Kantasolusiirtoihin liittyvien HLA 2 -näytteiden tutkimuspakettien sisältö yhtenäistyy 1.2.2018 alkaen

ISLAB laboratoriotiedote 3/2018: Kantasolusiirtoihin liittyvien HLA 2 -näytteiden tutkimuspakettien sisältö yhtenäistyy 1.2.2018 alkaen

Aihe
Kantasolusiirtopotilaiden ja heidän luovuttajaehdokkaidensa HLA 2 -tutkimusten tilaamisen helpottamiseksi SPR Veripalvelu yhdenmukaistaa kaikkien HLA 2 -tutkimuspakettien sisällön vastaamaan aiempaa rekisterilaa-juista HLA 2 –tutkimuspakettia. Muutoksen jälkeen kaikki HLA 2 -tutkimuspaketit sisältävät korkean resoluution tyypityksen HLA-A-, B-, C-, DRB1-, DRB3-5, DQB1- ja DPB1-lokuksen suhteen.

Ks. tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 3/2018