Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 3/2019: Menetelmämuutos sekä kvalitatiivisessa (S -HCVNhO) että kvantitatiivi-sessa (S -HCVNh) hepatiitti C -virus nukleiinihapon osoitustutkimuksessa 15.1.2019 alkaen

ISLAB Laboratoriotiedote 3/2019: Menetelmämuutos sekä kvalitatiivisessa (S -HCVNhO) että kvantitatiivi-sessa (S -HCVNh) hepatiitti C -virus nukleiinihapon osoitustutkimuksessa 15.1.2019 alkaen

Menetelmämuutos sekä kvalitatiivisessa (S -HCVNhO) että kvantitatiivi-sessa (S -HCVNh) hepatiitti C -virus nukleiinihapon osoitustutkimuksessa 15.1.2019 alkaen

Tutkimukset
S -Hepatiitti C -virus, nukleiinihapon osoitus, kvalitatiivinen
S -HCVNhO, 4314
S -Hepatiitti C -virus, nukleiinihapon osoitus, kvantitatiivinen
S -HCVNh, 1721

Asia
Menetelmämuutoksen seurauksena otamme S -HCVNhO ja S -HCVNh -tutkimuksissa käyttöön uuden tes-tin (Cobas® HCV) 15.1.2019 alkaen.

Suorituskyky
Käyttöönotettavan testin analyyttinen herkkyys on testivalmistajan ilmoituksen mukaan 9,2 IU/ml.
S -HCVNh -tutkimuksessa uuden testin lineaarinen kvantitaatioalue on 15 IU/ml - 1,0xE8 IU/ml. Kvantitatii-viset tulokset ovat yhtenevät vanhan ja uuden testin kesken.

Katso tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 3-2019