Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 3/2022: Uusi alihankintatutkimus Farmakogeneettinen paneeli, DNA-tutkimus verestä otetaan käyttöön 1.2.2022 alkaen

ISLAB Laboratoriotiedote 3/2022: Uusi alihankintatutkimus Farmakogeneettinen paneeli, DNA-tutkimus verestä otetaan käyttöön 1.2.2022 alkaen

Tutkimus / Tutkimukset
Farmakogeneettinen paneeli, DNA-tutkimus verestä
B -PGX-D, 54976

Aihe
Farmakogeneettistä paneelia käytetään lääkkeiden farmakokinetiikkaan, annostarpeeseen sekä haittavaikutuksiin vaikuttavien geenimuutosten määrittämiseksi. Tutkimus tehdään alihankintana HUSLAB:in molekyyligenetiikan laboratoriosta. Tutkimus korvaa aiemmin yksittäisinä tilatut tutkimukset: B -CYP2C9 (20473), B -CYP2D6 (6345), B -DPYD-D (14379), B -SLCO1B1 (6344), B -TPMT (54933) ja B -Varfa (6343). Nämä yksittäiset tutkimukset poistuvat käytöstä.

Katso tiedote
ISLAB Laboratoriotiedote 3/2022