Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 31/2016: Laajojen huumeseulontojen pyyntönimikkeet muuttuvat. Beetahydroksibutyraatin näytemuoto muuttuu plasmaksi. Amitriptyliinin,nortriptyliinin, klomipramiinin, fluoksetiinin ja kinidiininpitoisuusmääritykset lopetetaan.

Laajojen huumeseulontojen pyyntönimikkeet muuttuvat. Beetahydroksibutyraatin näytemuoto muuttuu plasmaksi. Amitriptyliinin,nortriptyliinin, klomipramiinin, fluoksetiinin ja kinidiininpitoisuusmääritykset lopetetaan.

Tutkimus
U -HuumLCt, 21550
Aihe
Virtsan laaja huume- ja lääkeainetutkimus (U -HuumLCt, 21550) otetaan käyttöön 15.12.2016. Tutkimus pysyy entisellään virtsanäytteen osalta, mutta ei enää sisällä verinäytettä. Tutkimusta varten otetaan käyttöön uusi lähete. Samalla vanha veri- ja
virtsanäytteen sisältänyt tutkimus U -HuumL-O poistuu käytöstä.

Tutkimus
B -HuumLCt, 50510

Aihe
Otamme 15.12.2016 käyttöön uuden pyyntönimikkeen veren laajaan huume- ja lääkeainetutkimukseen. Uusi nimike on B -HuumLCt (50510). Tutkimuksen sisältö pysyy entisellään. Tutkimusta varten otetaan käyttöön uusi lähete. Samalla vanha
tutkimusnimike B -LHuum-O poistuu käytöstä.


Tutkimus
P -OHButyr, 4854
Aihe

Näytemuoto muuttuu plasmaksi 15.12.2016.

Tutkimus
S -Amitriptyliini S -Amitrip (1068)
S -Nortriptyliini S -Nortrip (2408)
S -Klomipramiini S -Klopi (3500)
S -Fluoksetiini S -Fluoks (3805)
S -Kinidiini S -Kinid (2054)

Aihe
Pyyntömäärien vähäisyyden vuoksi lopetamme yllämainitut pitoisuusmääritykset 31.12.2016.

ISLAB laboratoriotiedote 31-2016 U-HuumLCt 12.12.2016