Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 31/2019: HE4-tutkimuksen menetelmä- ja tulostasomuutos 4.11.2019 sekä muita viitealueiden tarkennuksia ja tulostasomuutos 15.10.2019 alkaen

ISLAB Laboratoriotiedote 31/2019: HE4-tutkimuksen menetelmä- ja tulostasomuutos 4.11.2019 sekä muita viitealueiden tarkennuksia ja tulostasomuutos 15.10.2019 alkaen

HE4-tutkimuksen menetelmä- ja tulostasomuutos 4.11.2019 sekä muita viitealueiden tarkennuksia ja tulostasomuutos 15.10.2019 alkaen

Tutkimukset
S -Ihmisen epididymaalinen antigeeni 4, S -HE4, 20853
Aihe
Vaihdamme tutkimuksen S -HE4 alihankintalaboratoriota 4.11.2019 ja samalla tutkimuksen määritysmenetelmä muuttuu. Uusi menetelmä korreloi hyvin aikaisempaan menetelmään, mutta uuden S -HE4:n tulostaso nousee keskimäärin 15 %. Koska yksittäisillä potilailla tulostason muutos voi vaihdella yksilöllisesti ja olla erisuuruinen tai -suuntainen kuin ero uuden ja vanhan menetelmän välillä keskimäärin, suosittelemme tarvittaessa seurantamittauksia potilaan uuden tulostason määrittämiseksi.

P -Tyroksiini, vapaa, P -T4-V, 4832
Aihe
Otamme käyttöön uudet P -T4-V:n viitearvot 15.10.2019. Laskemme lasten P -T4-V:n viitearvojen alarajaa ikäryhmissä 7v-11v ja 12v-20v oman viiteaineiston perusteella. Tutkimuksen menetelmä ja muut tiedot pysyvät ennallaan.

S -Karsinoembryaalinen antigeeni, S -CEA, 2034
Aihe
Menetelmävalmistaja (Roche Diagnostics) on täydentänyt menetelmävalikoimansa dokumentaatiota ja joitakin viiteaineistoja, jotka ovat valmistajan ilmoittamien viitearvojen taustalla. Otamme käyttöön uudet viitearvot S -CEA tutkimukseen 15.10.2019. Tutkimuksen menetelmä ja muut tiedot pysyvät ennallaan.

P -Prostataspesifinen antigeeni, suhde, P -PSA-SUH, 4868
Aihe
Korjaamme PSA:n kokonaispitoisuuden viitearvot vastaamaan Käypä hoito -suositusta. Tutkimuksen menetelmä ja muut tiedot pysyvät ennallaan.

S -Sukupuolihormoneja sitova globuliini, S -SHBG, 2737
Aihe
Menetelmävalmistaja (Roche Diagnostics) ilmoittaa, että määrityksen tulostaso on noussut vähitellen usean vuoden aikana. Tulostason vähittäisen nousun syyksi on osoittautunut käytetyn kalibrointimateriaalin epästabiilisuus. Menetelmävalmistaja korjaa vähitellen tapahtuneen tulostason nousun laskemalla määrityksen tulostasoa noin 20 % 15.10.2019 alkaen. Korjauksen jälkeinen tulostaso on jäljitettävissä kansainväliseen NIBSC:n (The National Institute for Biological Standards and Control) 1st International Standard code 95/560-materiaaliin. Yksittäisen potilaan kohdalla muutoksen suuruus voi olla yksilöllinen ja erota suuruudeltaan keskimääräisestä tulostason laskusta. Tutkimuksen menetelmä ja muut tiedot pysyvät ennallaan.
SHBG:n tulostason lasku nostaa testosteronin laskennallista vapaata pitoisuutta (S -TestoVl, 50121) keskimäärin 10 %. Testosteronin kokonaispitoisuuden (S -Testo, 2735) määritysmenetelmä ja sen tulostaso säilyvät ennallaan.

Katso tiedote

ISLAB Laboratoriotiedote 31-2019