Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 32-2017: ISLAB ottaa käyttöön 24.11.2017 biologisten lääkeaineiden tutkimuspaketit S -AdaliPa ja S -InfliPa

ISLAB Laboratoriotiedote 32-2017: ISLAB ottaa käyttöön 24.11.2017 biologisten lääkeaineiden tutkimuspaketit S -AdaliPa ja S -InfliPa.

Tutkimukset
S -Adalimumabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti
Osatutkimukset: S -Adali (6382) ja S -AdaliAb (6379)

S -Infliksimabi, pitoisuus ja vasta-aine -paketti
Osatutkimukset: S -Infli (6381) ja S -InfliAb (6380)

Aihe
Molemmissa paketeissa määritetään ensin biologisen lääkeaineen pitoisuus. Pitoisuuden ollessa adalimumabilla alle tai tasan 2,0 mg/l ja infliksimabilla alle tai tasan 1,0 mg/l, määritetään näytteestä myös lääkevasta-aineet kyseistä lääkettä vastaan.
Jos jäännöspitoisuus on yli edellä mainitun pitoisuusrajan, ei lääkevasta-aineita tutkita.
Pakolliset kysyttävät lisätiedot ovat:
- Potilaan käyttämä lääke (kauppanimi): [tieto tekstikenttään]
- Diagnoosi, jonka hoitoon lääke käytössä: [tieto tekstikenttään]

ISLAB Laboratoriotiedote 32-2017