Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 34/2021: Seerumin squamous cell carsinoma -antigeenin (S -SCC-Ag, 3639) menetelmä ja tulostaso muuttuvat 4.10.2021 alkaen

Tutkimus
3639 S -SCC-Ag, Seerumin Squamous cell carsinoma-antigeeni

Asia

Alihankintalaboratoriomme muuttaa S -SCC-Ag tutkimuksen määritysmenetelmää ja viitevälejä 4.10.2021. Uuden

(Roche e411) ja vanhan (Fujirebio) menetelmän välinen korrelaatio on hyvä, mutta tulostaso nousee keskimäärin

70-80%. Tasolla alle 5 μg/l on voimakkaampaa hajontaa aiempaan menetelmään nähden. Yksittäisillä potilailla muutos voi olla myös erisuuruinen tai -suuntainen kuin keskimääräinen, joten tarvittaessa tulee käyttää

toistomittauksia seurantapotilaiden uuden tulostason määrittämiseksi.
Tutkimuksen tekotiheys on kerran viikossa 1.11.2021 alkaen.

Uudet viitearvot

Kaikki 0 - 3.0 gl/l (vanha viiteväli 0 – 2.5 ug/l)


Katso tiedote.
Laboratoriotiedote 34/2021