Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 35/2021: Muutoksia verenkuvatutkimuksissa

ISLAB Laboratoriotiedote 35/2021: Muutoksia verenkuvatutkimuksissa

Tutkimukset
B -Perusverenkuva + trombosyytit B -PVK+T (2474)
B -Täydellinen verenkuva B -TVK (3696)
B -Retikulosyytit B -Retik (2581)
B -Perusverenkuva, trombosyytit ja neutrofiilit B -PVK+Ne (55043)
B -Perusverenkuva ja minidiffi B -PVK+Tmd (3695)
B -Hemoglobiini ja hematokriitti B -HB+HKR (55029)
Pf -Hematokriitti Pf -HKR (50192)

Aihe

Islabin sairaalalaboratorioiden verenkuvalaitteet vaihtuvat asteittain loka-joulukuun 2021 aikana Ad-via-analysaattoreista Sysmex XN-laitteisiin. Laitevaihdoksen tarkasta ajankohdasta tiedotetaan pai-kallisesti kunkin aluelaboratorion alueella erikseen. Laitevaihdoksien aikana joudumme käyttämään jonkin aikaa rinnakkain molempia laitetyyppejä samassa laboratoriossa, jolloin on mahdollista, että potilaskohtaisesti havaitaan vähäisiä tulostason muutoksia riippuen siitä, kummalla laitetyypillä poti-laan verinäyte kulloinkin analysoidaan

Katso tiedote

ISLAB Laboratoriotiedote 35/2021