Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 39/2021:Suolistosyövän seulonnan palvelu kunnille

Asia
Suolistosyövän seulonta on lisätty valtioneuvoston asetukseen
seulonnoista (Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston
asetuksen 2 §:n muuttamisesta 752/2021, 16.8.2021).


ISLAB tukee alueen kuntia suolistosyövän seulonnan toteutuksessa
toimimalla seulontakeskuksena. Olemme käynnistäneet hankintaprosessin,
jonka tavoitteena on saada seulontanäytteiden analysointiin sopiva laitteisto
ISLABiin. Lisäksi olemme aloittaneet selvityksen seulonnassa tarvittavasta
tietojärjestelmästä, joka mahdollistaa tietojen keruun seulonnan eri vaiheissa
ja soveltuu näiden tietojen toimittamiseen syöpärekisterin joukkotarkastusrekisteriin.


Tavoitteena on aloittaa seulonta vuoden 2022 aikana.
Tulemme tiedottamaan jatkossa hankkeen etenemisen vaiheista.
Katso tiedote.

Laboratoriotiedote 39/2021