Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 5/2018: Klotsapiinin (S -Klotsa) viitearvomuutos ja Netilmysiinin (S -NET) siirto alihankintatutkimukseksi 19.2.2018

ISLAB laboratoriotiedote 5/2018: Klotsapiinin (S -Klotsa) viitearvomuutos ja Netilmysiinin (S -NET) siirto alihankintatutkimukseksi 19.2.2018

Tutkimukset
S -Klotsapiini (S -Klotsa 3964)
Osatutkimukset: S -DMKlots (4208)
Aihe
Päivitämme tutkimuksen terapeuttiset pitoisuusalueet vastaamaan AGNP:n suositusarvoja 19.2.2018 alkaen
(Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie, 2011).
Viitearvot
Terap.alue 1100 - 1800 nmol/l

S -Netilmysiini (S -NET 3236)
Aihe
Netilmysiini siirtyy alihankintatutkimukseksi 19.2.2018. Alihankintalaboratorio tekee määrityksiä kerran päivässä.
Esivalmistelu
Minimipitoisuutta varten näyte otetaan 1-15 minuuttia ennen lääkeinfuusiota ja huippupitoisuutta varten 15
minuutin kuluttua infuusion loppumisesta.

Ks. tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 5/2018