Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 6/2016: Verivalmisteiden käyttö KYSissa v. 2015, verivalmisteiden hinnat 2016 ja muutos trombosyyttivalmisteissa

Verivalmisteiden käyttö KYSissa v. 2015, verivalmisteiden hinnat 2016 ja muutos trombosyyttivalmisteissa

Ohessa ISLABin laskutustilastojen tiedoista kerätyt KYSin osastojen punasolu-, trombosyytti- ja Octaplas
-valmisteiden käyttömäärät vuodelta 2015. Lukuihin sisältyvät myös osastoille toimitetut ja
siellä käyttämättä jääneet valmisteet.

SPR Veripalvelu on ilmoittanut muutoksesta trombosyyttivalmisteiden nimessä, lyhenteessä ja säilytysliuoksessa.
Muutos tulee voimaan 21.3.2016. Käytännössä muutos koskee verivalmisteita määrääviä
lääkäreitä. Jatkossa ei tilata neljän yksikön trombosyyttejä, tilataan trombosyyttivalmiste.
Muutokseen on päädytty trombosyyttiyksikkö-nimikkeen käytön aiheuttamien epäselvyyksien
vuoksi, samalla nimikkeistö yhdenmukaistuu eurooppalaisen käytännön mukaiseksi. Ohessa on
Veripalvelun toimittama koulutusmateriaali aiheesta, jotta voitte omilla osastoillanne informoida
verensiirtotoimintaan osallistuvaa henkilökuntaa.

Ohessa myös verivalmisteiden hinnat v. 2016.

Liitteet
1. Veripalvelun asiakastiedote ja trombosyyttimuutosten koulutusmateriaali
2. KYS verivalmisteiden käyttö 2015
3. Verivalmisteiden hinnat 2016

6-2016 Tiedote verivalmisteista+liitteet.pdf