Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 7/2017: -RVirNhO ja -RBaktNhO ei tutkita 16.2.2017 ja S -Aqp4Ab viitearvo muuttuu

ISLAB laboratoriotiedote 7/2017: -RVirNhO ja -RBaktNhO ei tutkita 16.2.2017 ja S -Aqp4Ab viitearvo muuttuu

1. Respiratoriset virukset nukleiinihapon osoitus (-RVirNhO) ja Respiratoriset bakteerit nukleiinihapon osoitus (-RBaktNhO) -näytteitä ei tutkita torstaina 16.2.2017
Tutkimukset
-RVirNhO, nro 54266, Respiratoriset virukset, nukleiinihapon osoitus
-RBaktNhO, nro 54297, Respiratoriset bakteerit, nukleiinihapon osoitus
Asia
ISLABIssa kyseisten tutkimusten tekopaikka on Pohjois-Savon aluelaboratorio (Kuopion mikrobiologia).
Torstaina 16.2.2017 tutkimuksia tekevä laboratoriotila muuttaa samassa rakennuksessa uusiin tiloihin. Kyseisenä päivänä tutkimusten -RVirNhO ja -RBaktNhO näytteitä ei muutosta johtuen voida tutkita. Torstaina 16.2.2017 tutkimatta jääneet näytteet pyritään tutkimaan perjantaina 17.2.2017, kuitenkin viimeistään lauantaina 18.2.2017.

2. Akvaporiini 4, vasta-aineet tutkimuksen menetelmä ja viitearvot muuttuivat 1.2.2017
Tutkimus
S -Aqp4Ab, nro 6099, S -Akvaporiini 4, vasta-aineet
Asia
Seerumin Akvaporiini 4, vasta-aineet -tutkimuksen (S -Aqp4Ab, nro 6099) menetelmä ja viitearvot muuttuivat 1.2.2017. Menetelmä muuttui epäsuorasta immunofluoresenssimenetelmästä
virtaussytometriseksimääritykseksi, mikä paransi testin herkkyyttä ja luotettavuutta.

Ks. tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 7/2017: -RVirNhO ja -RBaktNhO ei tutkita 16.2.2017 ja S -Aqp4Ab viitearvo muuttuu