Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote 8/2018: Uusia molekyyligeneettisiä tutkimuksia syöpätautien mutaatioiden selvittämiseen otetaan käyttöön 16.4.2018 alkaen

ISLAB laboratoriotiedote 8/2018: Uusia molekyyligeneettisiä tutkimuksia syöpätautien mutaatioiden selvittämiseen otetaan käyttöön 16.4.2018 alkaen

Tutkimus
RNAmut 14068

Aihe
Tutkimuksella selvitetään syöpätaudeissa tavallisimmin mutatoituvien geenien somaattisia mutaatioita RNA-tasolta. Analyysi soveltuu erityisesti fuusiogeenien tuottaman fuusiolähetti-RNA:n osoittamiseen.

Tutkimus

Ts-NPM1-D 13118

Aihe
Tutkimuksella selvitetään akuutin leukemian diagnoosivaiheen kudosnäytteestä (myeloinen sarkooma, lymfoblastilymfooma) NPM1-geenin eksonissa 12 mahdollisesti olevan mutaation rakenne ja siihen suunnitellaan mutaatiospesifinen PCR-aluke, jota voidaan käyttää tautisolujen infiltraatioasteen selvittämiseen veri- tai luuydinnäytteestä. Tutkimusta voidaan käyttää myös veri- tai luuydinnäytteessä havaitun ituratamutaation varmistamiseen.

Ks. tiedote

ISLAB laboratoriotiedote 8-2018