Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 8/2020: Hyytymistutkimuksien P-AT3, P-antiFXa ja P-aFXaRiv menetelmät muuttuvat Puijon laboratoriossa 3.2.2020 alkaen

Tutkimukset
 
P -Antitrombiini III
P -AT3 (1103)

P -AntifaktoriX-aktiivisuus
P -AntiFXa (3828)

P -Rivaroksabaani, estovaikutus hyytymistekijä Xa:han
 P -aFXaRiv (6266)

Hyytymistutkimuksien P-AT3, P-AntiFXa ja P-aFXaRiv menetelmät muuttuvat Puijon laboratoriossa 3.2.2020 alkaen. AT3-tutkimuksen osalta menetelmämuutos koskee kaikkia ISLABin alueella otettavia potilasnäytteitä. Ks. liite.

Laboratoriotiedote 8/2020