Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

Islab laboratoriotiedote 8_2021 selvitysmaksu

Otamme 15.2.2021 käyttöön ilman pyyntöä/lähetettä tai puutteellisilla lähetetiedoilla tulevista
näytteistä ja palvelutapahtumista aiheutuvan selvitystyömaksun, minkä suuruus on 35€.

Selvittelymaksua voidaan käyttää silloin, kun pyyntö tai pyyntöön liittyvä lähete puuttuu ja laboratorio
joutuu soittamaan pyytävään yksikköön pyynnön/lähetteen saamiseksi. Maksua voidaan käyttää myös
silloin, kun näyte on tullut puutteellisilla lähetetiedoilla ja laboratorio joutuu soittamaan pyytävään
yksikköön lähetetietojen täydentämiseksi. Maksulla pyritään korvaamaan kohtuutonta sihteerien ja
laboratoriohoitajien selvittelyyn käyttämää työaikaa.
Maksua käytettäessä laboratoriolla on oltava selkeästi tiedossa, mikä hoitoyksikkö on vastuussa
puuttuvasta pyynnöstä. Selvittelymaksulla kannustetaan asiakasorganisaatiosta tekemään pyynnöt ja
lähetteet asianmukaisesti. Mikäli laboratoriojärjestelmästä puuttuneen pyynnön/lähetteen syynä ovat
tietoliikenteen häiriöt, maksua ei peritä.
Jan Tollet
Toimitusjohtaja
Päivi Ylikangas
Johtava ylilääkäri