Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 9/2021: Menetelmämuutos malariadiagnostiikassa

Tutkimus
E -Plasmodium (kval) E -Plas-O (3216
Osatutkimukset
B -Plasmodium nukleiinihappo (kval), B -PlasNhO (50581)
B -Malariaplasmodit (kval), B -Plas-O (2315)

Malariadiagnostiikassa käytössä ollut antigeenipikatesti korvataan ISLABissa Pohjois-Savon aluelaboratoriossa (Kuopio) sekä Etelä-Savon aluelaboratoriossa (Mikkeli) 02.03.2021 alkaen herkemmällä nukleiinihappojen osoitukseen perustuvalla seulontamenetelmällä (osatutkimus:
B -PlasNhO, 50581).
Pohjois-Karjalan aluelaboratoriossa (Joensuu) tämä muutos tapahtuu myöhemmin keväällä 2021, mistä tiedotetaan erikseen. Uusi menetelmä tunnistaa ihmiselle malariaa aiheuttavat Plasmodium-lajit (P.falciparum, P.vivax, P.ovale, P.malariae ja P.knowlesi). Plasmodium-lajin ja parasitemia-asteen määrittämistä varten tarvitaan edelleen rinnalla tehtävä mikroskopiatutkimus. Katso tiedote.
Laboratoriotiedote 9/2021