Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoriotiedote KU10/2017, mikrobiologian toimilupa

Kliinisen mikrobiologian vieritestit asiakasorganisaatioiden toimipisteissä

THL on päivittänyt Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupaohjeistuksen uuden Tartuntatautilain voimaantulon johdosta. Uuden ohjeistuksen mukaisesti potilashoitoa tukevaa, nopeaa vieritestaustoimintaa varten ei tarvita varsinaista toimilupaa, vaan vieritestaustoimintaa voidaan suorittaa niissä toimintayksiköissä, joilla on kirjallinen valvontasopimus toimiluvallisen laboratorion kanssa.

Laboratoriotiedote KU10/2017