Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB laboratoritiedote 16/2017, S -AMH (50366)

​Tutkimuksen S-Anti-Müller hormoni (S -AMH, 50366) menetelmä ja viitevälit muuttuvat 17.5.2017 alkaen.


Tulostaso muuttuu niin, että uudella määritysmenetelmällä (Elecsys AMH Plus, Roche Diagnostics) saadut tulokset ovat noin -30% matalampia kuin nykyiset tulokset. Korrelaatio menetelmien välillä on hyvä (R2=0.959, n=132). Uuden menetelmän on osoitettu olevan aiempaa herkempi ja tarkempi pienillä pitoisuuksilla (mm. Anckaert
E ym., Clinical Biochemistry, 2016 49:260-7). Uuden menetelmän myötä otetaan käyttöön naisten ikäryhmäkohtaiset viiterajat (ks. liite), jotka on mukailtu eurooppalaisesta aineistosta (n=887)  Anckaert E ym., 2016).
Miesten viiterajat perustuvat valmistajan tietoihin (n=148). Tulosten tulkinnassa potilaan kliininen kokonaiskuva on edelleen merkittävä. 

ISLAB laboratoriotiedote 16/2017