Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

Ilmoitus hankintapäätöksestä: esikäsittelyautomaatio Mikkelin keskuslaboratorioon

Päättäjä: Johtokunta
Päätösnumero: Johtokunnan hankintapäätös 4/2021
Liite: Päätöspöytäkirja ja oikaisuvaatimusohje
Nähtävänäpitoaika: 1.10.2021 - 22.10.2021
Lisätiedot: ISLAB/Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio,
kirjaamo(at)islab.fi