Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

KU20/2020 Laboratoriotiedote: Vastausviiveitä mikrobiologian tutkimuksissa

1. Vastausviiveitä ulosteen Clostridium difficile -tutkimuksessa
COVID19-diagnostiikka voi aiheuttaa vastausviiveitä ulosteen Clostridium difficile –tutkimuk-sessa (F –CldTNhO, 6141, F -Clostridium difficile, toksiinigeeni, nukleiinihappo (kval)). Tois-taiseksi tällä pyynnöllä saapuvat ulostenäytteet kerätään sarjaksi, joka tutkitaan saapumispäivää seuraavana aamupäivänä (ma-su). Tämä järjestely vapauttaa analyysilaitteen COVID19-diag-nostiikkaan muuksi osaksi vuorokautta.

2. Vastausviiveitä COVID19-pika-NhO -tutkimuksessa
COVID19-pika-NhO -menetelmän testireagenssien heikon saatavuuden vuoksi käytämme ajoit-tain rinnalla varamenetelmää. Käytetystä menetelmästä riippuen tutkimuksen -CV19pika (54975) vastausviive on tällä hetkellä 2-4h.
Katso tiedote.

Laboratoriotiedote KU20/2020