Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 15/2017, uusi tutkimus MPmut-D (14067)

Aihe: Uusi tutkimus "Myelooisten verisyöpien geenimutaatioiden DNA-sekvensointi" otetaan käyttöön 15.5.2017 alkaen. Tutkimus tehdään alihankintana TYKSLABin molekyyligenetiikan laboratoriossa.

Indikaatio: Myelooiset verisyöpien (AML, KML, MDS, KMML, JMML, krooniset myeloproliferatiiviset neoplasiat) diagnostiikka.

ISLAB laboratoriotiedote 15/2017