Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

Laboratoriotiedote 53/2020: Uusi tutkimus: Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen, plasmasta

Tutkimus
P –Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen
P –FIXkr (21807

Aihe
Islabissa otetaan 7.12.2020 alkaen käyttöön uusi tutkimus: Hyytymistekijä FIX, kromogeeninen, plas-masta.
Tutkimusta käytetään B-hemofiliapotilaiden FIX-rekombinanttihoidon lääkevasteen seuran-taan.
Tutkimus tehdään alihankintana HUSLABin Meilahden laboratoriossa. Näytteitä analysoidaan ja vastataan arkipäivisin klo 8 – 15.
Tarkemmat tiedot löytyvät Islabin tutkimusohjekirjasta.
Katso tiedote
Laboratoriotiedote 53/2020