Takaisin

Toiminnallisen yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen ISLABissa

Islabissa laaditaan yhdenvertaisuuslain edellyttämä toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma, joka liittyy asiakkaiden yhdenvertaisuuden parantamiseen. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 5§:n mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. Lue lisää tästä