HYVINVOINTIYHTYMÄ

Hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä diagnostiikkapalvelut on organisoitava uudelleen hyvinvointialueilla ja niiden muodostamilla yhteistyöalueilla. ISLABin nykyinen organisaatiomuoto ei uuden lainsäädännön mukaan ole mahdollinen useamman hyvinvointialueen omistamana. Tästä syystä tilalle on perustettava uusi yhtymä. ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimus on hyväksytty nykyisten liikelaitoskuntayhtymän jäsenten tulevilla Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla huhti-toukokuussa 2022, ja se tulee voimaan 1.8.2022. Toiminta siirtyy uuteen hyvinvointiyhtymään 1.1.2023, ja samalla liikelaitoskuntayhtymä lakkautetaan.

YHTYMÄKOKOUS

Hyvinvointiyhtymän jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, joka pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhtymäkokousedustajat valitaan kuhunkin kokoukseen erikseen.  

HALLITUS

Yhtymää johtaa yhtymäkokouksen alainen hallitus, johon kuuluu seitsemän jäsentä sekä heidän varajäsenensä. 

KONSERNIJOHTO

Hyvinvointiyhtymän konsernijohtoon kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Yhtymäkokous valitsee hyvinvointialueiden esityksestä tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kolme muuta jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

TOIMIELINTEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta hyvinvointiyhtymän verkkosivulla www.islab.fi. Pöytäkirjat julkaistaan mahdollisimman pian niiden tarkastamisen jälkeen. Lisätiedot: ISLAB hyvinvointiyhtymä, Kirjaamo, PL 1700, 70211 Kuopio, kirjaamo(at)islab.fi. Puhelin 044 717 8702 (hallintojohtaja Anu Tervala).

Kokouspäivämäärä Dokumentti
Hallitus 16.12.2022  
Yhtymäkokous 9.12.2022  
Hallitus 25.11.2022  
Yhtymäkokous 18.11.2022  
Hallitus 4.11.2022  
Hallitus 14.10.2022  
Tarkastuslautakunta 27.9.2022 Esityslista
Hallitus 16.9.2022 Pöytäkirja
Yhtymäkokous 2.9.2022 Pöytäkirja