​Opinnäytetyöt ja kehitystehtävät

Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitä ja kehitystehtäviä ISLABin tarjoamista aiheista. Opiskelijakoordinaattori välittää aiheet koululle opiskelijoille annettavaksi. Kullakin työllä on ISLABin puolelta yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöitä, jotka varmistavat, että tehtävä työ vastaa annettua toimeksiantoa. Valmiit opinnäytetyöt opponoidaan ISLABin tiloissa ja kutsu opponointitilaisuuteen lähetetään ISLABin henkilökunnalle.

Toteutus ja tarvittavat luvat

Tutkimus- ja opinnäytetyölupahakemus

Ammattikorkeakoulujen julkaisut