Islabin oma tutkimustoiminta


Tieteellinen tutkimustyö käsittää mm. erilaisten uusien analyysitekniikoiden, elimistön rautatasapainomerkkiaineiden, raskaudenaikaisen rautatasapainon sekä sydänsairauksiin ja perinnöllisiin sairauksiin liittyvien merkkiaineiden tutkimusta. Tutkimustyö tapahtuu kiinteässä yhteistyössä UEFin kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian yksiköiden kanssa ja Islabilla on lukuisia tutkimusyhteistyöprojekteja myös muiden yksiköiden ja klinikoiden kanssa.