ISLABin ulkopuolella tapahtuva näytteenotto

Erikoissairaanhoidossa voi olla potilaita, joiden vakituinen asuinkunta on ISLABin alueen ulkopuolella (esim. Keski-Suomi). Tällöin potilaat voivat käydä näytteenotossa kotikunnassaan, jossa ei ole ISLABin laboratoriota. Laboratoriossa käyntiä varten tarvitaan paperinen lähete. Alla on tarvittavat ohjeet lähettävälle terveydenhuollon yksikölle sekä näytteet ottavalle laboratoriolle.

-    Ohje hoitoyksikölle (pyynnöt tekevä lähettävä yksikkö)
-    Ohje näytteet ottavalle laboratoriolle