ISLABin ulkopuolella tapahtuva näytteenotto

Erikoissairaanhoidossa voi olla potilaita, joiden vakituinen asuinkunta on ISLABin alueen ulkopuolella (esim. Keski-Suomi). Tällöin potilaat voivat käydä näytteenotossa kotikunnan julkisessa laboratoriossa (ei yksityisessä). Laboratoriossa käyntiä varten tarvitaan paperinen lähete ja alla oleva ohje. Ohjeessa on ohjaus lähettävälle hoitoyksikölle ja potilaalle sekä näytteet ottavalle ja lähettävälle yksikölle.

Ohje ISLAB-alueen ulkopuolisessa laboratoriossa tapahtuvaan näytteenottoon.