Potilaan ohjaaminen laboratoriotutkimuksiin

Kertokaa potilaalle määräämistänne laboratoriotutkimuksista ja ohjatkaa hänet valmistautumaan oikein niin, että hänellä on tarvittavat tiedot hänestä otettavista laboratoriotutkimuksista (suostumus näytteenottoon) ja että hän tulee näytteenottoon suunniteltuna aikana oikein valmistuneena.

Tutkimuksen tilaamisen yhteydessä potilaalle annetaan LABORATORIOTUTKIMUKSIIN VALMISTAUTUMINEN –potilasohje. Ohjeeseen rastitetaan potilaasta otettavien näytteiden tyyppi, verikoe (paaston tarve), virtsakoe tai sydänfilmi. Samalla potilaalle tulee kertoa voiko hän ottaa hänen käytössään olevat lääkkeet tavalliseen tapaan vai vasta näytteenoton jälkeen. Merkitkää ohjeeseen myös suunniteltu näytteenottoaika.

Potilaalle annetaan tarvittaessa myös tutkimuskohtaiset erityisohjeet, jotka löytyvät tutkimuskohtaisesti tutkimusohjekirjasta. Potilaalle annetaan tarvittaessa myös tutkimuskohtainen potilasohje. Diabetespotilaiden paaston toteutuksen ohjeistaa aina hoitoyksikkö.

Potilas voi käydä näytteenotossa missä ISLABin laboratoriossa tahansa, jos näytteen säilyminen ei aiheuta erityisiä vaatimuksia (esim. verikaasututkimukset vain sairaalalaboratorioissa). Suurimpaan osaan laboratorioista voi varata ajan etukäteen.

Jos pyydätte asiakasta käymään näytteenotossa ISLABin ulkopuolisessa laboratoriossa, katsokaa ohje ”ISLABin ulkopuolella tapahtuva näytteenotto, Ohje pyytävälle yksikölle”.

OSASTOKIERROT ISLABin alueen sairaaloissa

ISLABin henkilökunta ottaa verinäytteet seuraavilla osastokierroilla

Harjulan sairaala, Kuopio: arkisin ma - pe klo 7 ja 13.

Iisalmen sairaala/TK (Ylä-Savon osastot 1, 2 ja 3): arkisin ma-pe klo 7, 11 , 14:30 ja 18 sekä viikonloppuisin la-su klo 7, 11 ja 14.30. 

KYS Puijon sairaala: kaikki osastot päivittäin klo 7, 13 ja 19. Lisäksi vastasyntyneiden teho-osasto ja synnytysosasto (lasten näytteet) klo 15, 23 ja 03.

Mikkelin keskussairaala: kaikki osastot päivittäin klo 7, 11, 15 ja 19. Lisäksi päivystyksen tarkkailuosasto päivittäin klo 5.

Pieksämäen sairaala: kaikki osastot arkisin ma-pe klo 7 ja 11 sekä viikonloppuisin la-su klo 7.

Pohjois-Karjalan keskussairaala, Joensuu: päivittäin klo 7, 11, 14, 19 ja 23.30.

Savonlinnan keskussairaala: kaikki osastot päivittäin klo 7, 10, 13, 18, 22 ja 03.

Varkauden sairaala: kaikki osastot päivittäin klo 12, 19  (juhannuksesta elokuun 1. viikonloppuun klo 19 kiertoa ei tehdä).