Veren glukoosimittareiden käyttö ISLABin alueella. Suositus terveydenhuollon ammattilaisille.

ISLAB on yhteistyössä IS-Hankinnan kanssa kilpailuttanut ammattikäyttöön tarkoitetut verensokerimittarit vuonna 2014. Sopimus koskee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Itä-Savon sairaanhoitopiirejä sekä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymää. Ammattikäytössä pitää käyttää Rochen Accu-Chek Performa -mittaria, vastasyntyneillä käytetään Rochen Accu-Chek Performa Nano -mittaria. Muita mittareita ei saa olla ammattikäytössä. Ammattikäyttäjällä tarkoitetaan verensokerimittarin käyttäjää, joka käyttää mittaria työssään. ISLAB kouluttaa mittareiden käyttöön ja koulutusta voi tilata osoitteesta: Islab_Koulutus@islab.fi. Koulutuksen hinta on 50 €/koulutustunti (osallistujien määrää ei ole rajattu). Koulutuksessa opastetaan mittarin käyttö ja kerrataan näytteenotto sormenpäästä.

Accu-Chek Performa -mittarin käyttöohje

Accu-Chek Performa Nano -mittarin käyttöohje (vastasyntyneillä käytettävä mittari)

Laiterekisteri (excel-tiedosto)

Kontrollilomake (yksi mittari)

Kontrollilomake (monta mittaria)

Accu-Chek Performa- ja Accu-Chek Performa Nano -mittarin perehdytyskortti