ISLABin keskeiset toimintaa ohjaavat dokumentit

Perussopimus (1.1.2020)
Hallintosääntö (1.1.2021)
Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023
Tilinpäätös 2020
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020
Tilintarkastuskertomus 2020
Vuosikertomus 2019
Sidonnaisuusilmoitukset ja rekisteriseloste
Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017 - 2020 (-2021)

Asiakasraportit

ISLABin asiakkaiden on mahdollista saada asiakaskohtainen linkki raportointiohjelmaan, jossa julkaistaan tilastotietoja asiakkaan tilaamista tutkimuksista nimike- ja erikoisalakohtaisesti kuukausi-/vuositasolla. Raporteissa ei julkaista henkilötietoja.

Raportteja voi tiedustella sähköpostitse hallintojohtaja Anu Tervalalta, anu.tervala(at)islab.fi

Vuosikertomus 2015 Lataa (5791 kb)
Vuosikertomus 2016 Lataa (3180 kb)
VUOSIKERTOMUS 2017 Lataa (5292 kb)