Töihin ISLABiin

ISLABissa työskentelee eri ammattiryhmiä, mutta suurin ISLABissa työskentelevä henkilöstöryhmä on laboratoriohoitajat. Palveluksessamme olevasta n. 600 henkilöstä löytyy myös kemistejä, lääkäreitä, geneetikkoja, mikrobiologeja, toimisto- ja hallintohenkilöstöä, sekä myös muita terveyden- ja sairaanhoitoalan ammattinimikkeillä työtä tekeviä. Eri osaamisalueiden ympärillä työskentelevä tiivis moniammatillinen työyhteisö. Itä-Suomen laboratorioihin on haettavissa laboratorio-, toimisto- ja muun henkilöstön sijaisuuksia sekä vakituisia työsuhteita. Hakijoiden kelpoisuusvaatimuksena lähtökohtaisesti on alan ammatillinen tutkinto.

Avoimet työpaikat julkaistaan Kuntarekry –sivustoilla sekä ISLABin omien www-sivujen kautta.