Tutkijalle

ISLABissa tehdään laboratoriolääketieteen alaan liittyvää tutkimustyötä. Lisäksi pyritään tukemaan alueen terveydenhuollon yksiköiden ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeita tarjoamalla laboratorioanalytiikkaa tutkimushankkeiden tarpeisiin. Tutkimuksen voi käynnistää sen jälkeen kun siihen tarvittavat luvat ja lausunnot on saatu ja ilmoitukset tehty.