Tutkijalle

ISLABissa tehdään laboratoriolääketieteen alaan liittyvää tutkimustyötä. Lisäksi pyritään tukemaan alueen terveydenhuollon yksiköiden ja tutkimuslaitosten tutkimushankkeita tarjoamalla laboratorioanalytiikkaa myös tutkimushankkeiden tarpeisiin. Tutkimuksen käynnistyessä on hankkeella oltava organisaatiolupa ja tarvittaessa eettisen toimikunnan puoltava lausunto. 

Yhteystiedot

Tutkimushoitaja Raija Isomäki
p. 044 717 8723 raija.isomaki@islab.fi
tutkimushoitajat@islab.fi

Tutkimushankkeiden vastuukemisti, erikoistuva kemisti Anu Holopainen
p. 044 717 8707 anu.holopainen@islab.fi
tutkimushoitajat@islab.fi

Professori Jukka Pelkonen (kliininen mikrobiologia)
p. 050 338 4736, jukka.pelkonen@islab.fi