Ohjeet tutkijalle

 

Tutkimusnäytteiden ottaminen ja analysointi

Vastuuhenkilö täyttää lomakkeen "Sopimus tutkimusnäytteiden ottamisesta ja analysoinnista ISLABissa". Sopimusta laaditaan kaksi alkuperäistä kappaletta. Sopimuksen allekirjoittavat tutkimuksen vastuuhenkilö ja maksaja. ISLAB täydentää lomakkeet ja palauttaa toisen kopion tutkijalle.

Tutkimusnäytteiden säilyttäminen

ISLAB säilyttää pakastettavia tutkimusnäytteitä näytekeräyksen ja yhden vuoden ajan keräyksen päättymisestä. Jos näytteiden säilytystä jatketaan tämän ajan umpeuduttua, tutkimuksesta vastaa henkilö laatii ISLABin kanssa sopimuksen "Sopimus tutkimusnäytteiden säilytyksestä ISLABissa".  Sopimusta laaditaan kaksi alkuperäistä kappaletta ja ne palautetaan ISLABin tutkimushoitajille. Näytteiden säilytyshinnat on merkitty säilytyssopimukseen.