Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 13/2021: Uusi tutkimus sirppisolutaudin hoidon seurantaan

Tutkimus
B -Hemoglobiini S (sirppisolu) B –Hb-S (21518)
Aihe
Otamme käyttöön uuden tutkimuksen: B -Hemoglobiini S (sirppisolu). Tutkimuksen indikaationa on
sirppisolutaudissa esiintyvän veren HbS:n määritys hoidon seurantaa varten. Tutkimus alihankitaan
HUSLABin proteiinikemian laboratoriosta. Katso tiedote.

Laboratoriotiedote 13/2021