Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet Ilmoitustaulu ja viimeisimmät uutiset sekä tiedotteet

Takaisin

ISLAB Laboratoriotiedote 14/2021:Muutoksia Alfa- ja beetatalassemian sekä sirppisoluanemian (HBA/B-D)

Tutkimus
Alfa- ja beetatalassemia sekä sirppisoluanemia,
DNA-tutkimus verestä      B-HBA/B-D (21434)

Aihe
Tutkimuksen pyynnön tekeminen muuttuu sähköiseksi. Pyyntö tehdään laboratoriojärjestelmään
tutkimusnimikkeellä B-HBA/B-D ja kliiniset esitiedot täytetään englanniksi.
Erillistä paperilähetettä ei enää tarvita.

Myös näytteen lähetys alihankintalaboratorioon muuttuu. Näyte lähetetään suoraan ISLABista
alihankintalaboratorioon Oxfordiin. Vastaus saapuu ISLABiin ja siirtyy klinikoiden käyttöön kunkin
sairaalan ohjeiden mukaisesti. Näyte ja vastaus eivät siis enää kulje HUSLABin kautta.
Katso tiedote.

Laboratoriotiedote 14/2021